O nás

Jsme státní taneční konzervatoř Duncan centre. Jako jediná taneční konzervatoř v České republice se zaměřujeme na současný tanec. Najdete nás v Praze 4 – Braníku.

Výuka současného tance

Učíme žáky vycházet z vlastních prožitků a objevovat nenucenost pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie.

VÍCE O STUDIU

Programy pro veřejnost

Se současným tancem a principy Duncan taneční techniky rádi seznámíme také taneční pedagogy a další zájemce.

VÍCE O PROGRAMECH

Z historie

Historie naší školy se začala psát v roce 1992 a je spojena především s její zakladatelkou Evou Blažíčkovou, která navázala na odkaz americké tanečnice Isadory Duncanové a její české pokračovatelky Jarmily Jeřábkové. Škola Isadory Duncanové vedená její sestrou Elizabeth působila v Praze už v letech 1931-32. Poté byl duncanovský styl spojený zejména s průkopnicí moderního tance v Československu Jarmilou Jeřábkovou. 

Filozofie školy

Konzervatoř a současnost

Konzervatoř a současnost

Tanec vnímáme jako způsob života. Vyučování tanci není pro nás proto jen otázkou praktickou, ale především hodnotovou. Ta je rozhodující. Vycházíme z přesvědčení, že rozhodující okamžiky v lidském životě se odehrávají na konkrétním a specifickém místě. Vzdělávání chápeme jako probuzení člověka pro nacházení cesty k vlastním pramenům. Každému jinak, jeho vlastním způsobem.

Unikátní výukové prostředí

Žáci u nás najdou příjemné a přátelské prostředí s několika prostornými sály a moderně vybavenými učebnami.

VÍCE O PROSTORECH

Náš přístup k žákům

Spolupráce

Naši žáci i pedagogové se učí spolupracovat. Žáky vedeme ke vzájemné toleranci a respektu. Dáváme žákům prostor k diskuzi, vyjadřování názorů a naslouchání

Respekt

Respektujeme individualitu každého žáka a vedeme žáky k vzájemnému respektu. Umožňujeme žákům vyjadřovat jejich stanoviska a nasloucháme jim.

Profesionalita

Vedeme žáky k odpovědnému a profesionálnímu přístupu. Zprostředkováváme žákům nástroje pro zvládání taneční profese v celé šíři.

Pedagogové a vedení školy

Vedení školy

Mgr. Petr Tyc / PhDr. Hana Moraová, Ph.D.

Tanec

Mgr. Helena Arenbergerová / Mgr. Renata Bártová / Eliška Benešová, DiS. / MgA. Monika Částková / Petra Hauerová, Dipl. um. / Dagmar Chaloupková, DiS. / Jan Malík, Dipl. um. / Kateřina Rodionová / MgA. Kateřina Stupecká / Dora Sulženko‑Hoštová, Dipl. um. / Zuzana Sýkorová, Dipl. um. / MgA. Veronika Šimková / MgA. Lucie Šimůnková / Lea Švejdová, Dipl. um. / MgA. Marta Vodenková, Dipl. um. / Bc. Roman Zotov‑Mikshin, DiS. / Inga Zotova‑Mikshina, DiS.

Hudba

MgA. Terezie Bergmannová / Václav Chalupský / Jan Ježek, DiS. / Jaroslav Kořán / PhDr. Marek Novotný, PhD. / David Smrž / Bc. Anna Štěpánová, DiS. / Miloš Vacík / Mgr. Jiří Voběrek / MgA. Jana Vörösová /

Teorie

Andrew Farrow / Mgr. Bc. et Bc. Petr Gal / Mgr. Zuzana Chaabani Bubelová / Mgr. Veronika Jařabová, DiS. / MgA. Ondřej Jiráček / BcA. Veronika Kacianová, Dipl. um. / Mgr. Ivana Kleinová / Bc. Jan‑Hugo Kopřiva / Mgr. Karolína Mackenzie / MgA. Jiřina Marešová, Ph.D. / Bc. Jana Nechvátalová / Mgr. Karel Novák / Mgr. Radka Pospíšil Michelová / MgA. Zuzana Rafajová, Ph.D. / Hana Součková / Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D.

Dokumenty ke stažení

Školská rada

Předseda školské rady: 

Členové školské rady

  • Petra Hauerová, Dipl. um.
  • Bc. Jan-Hugo Kopřiva
  • PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
  • Mgr. Albert Kubišta
  • Noemi Svobodová
  • Mark Šatra

GDPR

Informace k GDPR jsou k dispozici zde.

Spolek rodičů

Bližší informace o činnosti Spolku rodičů jsou k dispozici zde.

Povinně zveřejňované informace

Více informací najdete zde.

Prohlášení o přístupnosti webu

Prohlášení o přístupnosti webu je k dispozici zde

Naši partneři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ERASMUS+

NADACE ŽIVOT UMĚLCE

NADAČNÍ FOND MHMP CESTA KE VZDĚLÁNÍ

TANEC PRAHA

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

 

NEXT GENERATION EU