Filozofie školy

"Vzdělání chápeme jako probouzení člověka pro nacházení cesty k jeho vlastním pramenům.

Konzervatoř Duncan centre vychází z přesvědčení, že rozhodující okamžiky v lidském životě se přes veškeré změny životních okolností i nadále odehrávají na konkrétním a specifickém místě. Takovým místem chce KDC být. Místem, kde se učí s neodolatelnou potřebou předat svým žákům to, co je vzácné a co se pak stává vzácným i těm, kdo se učí. Každému jinak, jeho vlastním způsobem.

Naší výukou se chceme vyvarovat toho, abychom studentům zprostředkovali určitý druh tance, ať už ve smyslu metodiky, žánru, trendu, nebo stylu. Zprostředkovat chceme nástroje pro zvládání taneční profese v celé šíři – nikoliv nabízet hotová řešení, hotovou formu.

Naším hlavním cílem je posílit autonomii  každého jednotlivého žáka.  Autonomní člověk je sebevědomý, sebekritický, nezříká se solidarity a v jednotlivých etapách svého života dokáže být svou profesí užitečný.

Tanec vnímáme jako způsob života, který odvíjíme od holistického pojímání člověka. Vědomí, že tanec jitří otupené smysly, probouzí potlačené instinkty z dávných dob, uzdravuje tělo i ducha, podněcuje pozitivní ladění člověka, prozkoumává i ty nejskrytější kouty lidského těla i duše a má mnoho dalších hodnot nás vede k přesvědčení, že tanec proměňuje kvalitu života."

Eva Blažíčková, zakladatelka školy