Povinně zveřejňované informace

1. Název

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

2. Důvod a způsob založení

poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v konzervatoři

zřizovací listina - hlavní město Praha

3. Organizační struktura

ředitel školy

zástupce ředitele, vedoucí oddělení,

pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci

Organizační struktura

Organizační řád

4. Kontaktní spojení

sídlo: Branická 41, 147 00 Praha 4 – Braník

úřední hodiny: PO-PÁ  9:00-14:00

telefon: 270 006 700

e-mail: info(zavinac)duncancentre.cz

web: www.duncancentre.cz

5. Případné platby

2002270003/6000

6. IČ

49626655

7. DIČ

CZ49626655

8. Dokumenty

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-46-P/02 Současný tanec

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy viz http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/

9. Žádosti o informace

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4

info(zavinac)duncancentre.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4

info(zavinac)duncancentre.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně, lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat: 
a) v úředních hodinách v sekretariátu školy, 
b) elektronicky na e-mailové adrese školy, 
c) poštou na doručovací adresu školy.

12. Formuláře

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ve střední škole / v konzervatoři

Žádost o přestup žáka ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre

13. Předpisy

Školský zákon (www.msmt.cz)

Zákon o pedagogických pracovnících (www.msmt.cz)

Vyhláška o středním vzdělávání a o vzdělávání v konzervatoři (www.msmt.cz)

Vyhláška o organizaci přijímacího řízení (www.msmt.cz)

Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři (www.msmt.cz)

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (www.msmt.cz)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (www.mvcr.cz)

Školní řád Konzervatoře Duncan centre (www.duncancentre.cz)

14. Úhrady za poskytování informací

Vypracování odpovědí je zpoplatněno sazbou 500,- Kč/hod.

V případě tisku navíc 5,- Kč/A4.

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace v roce 2019: 1

Počet podaných žádostí o informace v roce 2020: 0

Počet podaných žádostí o informace v roce 2021: 1

Počet podaných žádostí o informace v roce 2022: 0

Počet podaných žádostí o informace v roce 2023: 1