Spolek rodičů při KDC

Podpořené aktivity v roce 2019

Spolek rodičů podpořil příspěvkem 500 Kč každému žákovi na jeho pobyt na soustředění v Broumově před premiérou projektu 3. ročníku.

Spolek rodičů také hradí šerpy maturantům.

Zpráva Spolku rodičů za rok 2018

Zamýšlené ustavení smysluplného Spolku se daří naplňovat velice pomalu, a to nejen pro omezenou komunikaci s rodiči a přáteli díky GDPR. Do Spolku se zatím přihlásilo 23 členů, z nichž je 19 přispěvatelů, 3 z tohoto počtu již uhradili příspěvek na další školní rok. Takže rodiče přispěli celkovou částkou 29 000 Kč, k 14. 12. 2018 máme na účtu 23 114 Kč.

Navíc jsme získali část financí z dobrovolného vstupného, které jsme využili na občerstvení a odměny maturantům a absolventům ve školním roce 2017/18.

Z příspěvků členů Spolku v roce 2018 hrazeny náklady spojené s vystoupeními  Ostrov de forma, tedy s činností studentů loňského 3. ročníku. Hradili jsme práce techniků, nájmy a další náklady spojené s přípravou a realizací představení. 

Těšíme se na další ročníkové vystoupení a jsme připraveni v rámci možností podpořit studenty současného 3. ročníku. Naší představou je podpořit studenty i v jiných aktivitách, jako jsou příspěvky na různé taneční semináře, soustředění a další studium mimo rámec školního plánu KDC a další a další. Jenom zatím je nás členů docela málo a v grantové politice jsme zatím nic nezískali, takže možnosti, jak významněji podpořit studenty jsou značně omezeny.

Věříme, že informace od Spolku se postupně mezi Vás ostatní rodiče dostanou a tím budou příspěvky dostupné pro více studentů a jejich aktivity. 

Obracíme se i na ty rodiče, kteří nabízeli pomoc při minulých schůzkách. Bohužel pro nedostatek kontaktů jsme se nadále nemohli spojit. Pokud někteří z Vás můžete nějakým způsobem pomoci v činnosti Spolku, prosíme ozvěte se na připojené kontakty. Předem děkujeme.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří jste se přihlásili a zapojili jste se aktivně do podpory našich studentů, budoucích umělců, pedagogů a tanečníků. Především děkujeme za osobní pomoc při různých akcích v tomto roce paní Zuzaně Gómezové a Michalu Králíkovi, děkujeme třídním učitelům za pomoc při předávání informací a vedení KDC za spolupráci při pořádání studentských akcí.