Současný tanec

Tanec je pohyb, svoboda a inspirace. Umění, kterým můžete vyjádřit svou individualitu. Prostřednictvím hlavního předmětu Tvorba vedeme žáky ke kreativitě a ke svobodnému vyjádření.

PRO KOHO JE OBOR URČENÝ

Přihlásit se mohou žáci a žákyně, kteří právě dokončují základní školu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se mohou vydat na profesionální dráhu tanečního umělce, choreografa nebo tanečního pedagoga. Uplatnění najdou i v dalších oblastech umění, v arteterapii, fyzioterapii a podobně.

ZAKONČENÍ STUDIA

Po absolutoriu v 6. ročníku žáci získávají titul Diplomovaný specialista (DiS). Ve 4. ročníku mají žáci možnost složit maturitní zkoušku.

1. ročník

Naučíte se pracovat s prostorem.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Milli Neubert Janatková

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Bojové umění (BU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 8 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Jóga (JG) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Lidový tanec (LT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pilates (PIL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Úvod do klasického tance (ÚKT) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Drama (DR) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Hudební nauka (HN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Osobnostně - kulturní rozvoj VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Zpěv (ZP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Hra na klavír nepovinný (HKN) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Jóga nepovinná (JGN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk nepovinný (AJN) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

2. ročník

Seznámíte se s motivem a naučíte se s ním pracovat v tanci i hudbě

TŘÍDNÍ UČITEL

Radim Peška, Dipl. um.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Bojové umění (BU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Jóga (JG) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Lidový tanec (LT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pilates (PIL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Tanečně-rytmické vztahy (TRV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Drama (DR) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Hudební nauka (HN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Hra na klavír nepovinný (HKN) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Jóga nepovinná (JGN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pěvecký sbor nepovinný (PSN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Úvod do klasického tance nepovinný (ÚKTN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk nepovinný (AJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

3. ročník

Budete pracovat v duetu a podílet se na projektu s významným českým choreografem.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Radka Michelová

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Moderní taneční technika (MTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Hra na bicí nástroje nepovinný (HBN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Hra na klavír nepovinný (HKN) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pěvecký sbor nepovinný (PSN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pilates nepovinný (PILN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk nepovinný (AJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Drama nepovinné (DRN) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF

4. ročník

Připravíte maturitní představení.

TŘÍDNÍ UČITEL

MgA. Ondřej Novotný, DiS.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Teorie hlavního oboru (THO) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Pěvecký sbor nepovinný (PSN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pilates nepovinný (PILN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk nepovinný (AJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Ve 4. ročníku mají žáci možnost složit maturitní zkoušku.

Společná část maturitní zkoušky:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk

Profilová část maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z oboru tvorba
Teorie hlavního oboru
Dějiny tance a souvisejících uměleckých oborů

Termíny ústních zkoušek 2018/2019 

Slavnostní zahájení 16. května 2019 v 8:25

Český jazyk a literatura 16. května 2019 v 8:35

Teorie hlavního oboru 17. května 2019 v 8:35

Dějiny tance a souvisejících oborů 20. května 2019 v 8:35

Anglický jazyk 21. května 2019 v 8:35

Detailní rozpis je na nástěnce školy.

Seznam děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2018/2019

Maturitní okruhy ke zkoušce z anglického jazyka 2018/2019

Maturitní okruhy ke zkoušce z Teorie hlavního oboru a anatomie 2018/2019

Maturitní okruhy ke zkoušce z Dějin tance a divadla a souvisejících uměleckých oborů 2018/2019

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

5. ročník

V rámci své choreografie budete experimentovat a hledat nové cesty.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Jiří Voběrek

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a souvisejících oborů (DTS) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Diplomový seminář (DS) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Kineziologie (KIN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Metodika a didaktika (MD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Multimediální tvorba (MT) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická praxe (PX) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická příprava (PP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Pěvecký sbor nepovinný (PSN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pilates nepovinný (PILN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk nepovinný (AJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk nepovinný (FJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF

6. ročník

Čeká vás zahraniční stáž a příprava absolventského představení.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Ivana Portlová

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická praxe (PX) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická příprava (PP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Teorie hlavního oboru (THO) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF

Nepovinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Pěvecký sbor nepovinný (PSN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pilates nepovinný (PILN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk nepovinný (FJN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF

Na konci 6. ročníku žáci skládají absolutorium.

Součástí absolutoria je absolventské představení, teoretické zkoušky z anglického jazyka, pedagogické přípravy a dějin tance a souvisejících oborů a obhajoba teoretické absolventské práce.

Absolventská představení proběhnou 29. a 30. května 2019.

Ústní zkoušky se konají od 10. - 12. června 2019.

Detailní rozpis je k dispozici na nástěnce školy.

Okruhy k absolutoriu pedagogická příprava

Okruhy k absolutoriu anglický jazyk

Okruhy k absolutoriu dějiny tance a divadla

Navíc v rámci studia

Taneční semináře a workshopy

Zahraniční i čeští umělci vás seznámí s technikami a rozšíří vaše znalosti o tom, co současný tanec nabízí.

VÍCE O WORKSHOPECH

Zahraniční spolupráce

Pojetí současného tance vychází z osobnosti pedagoga, tanečníka. Právě proto se již během studia seznámíte s jinými úhly pohledu a získáte kontakty pro další možnou spolupráci.

VÍCE O SPOLUPRÁCI

Jazykový kurz v Anglii

Znalost dalšího jazyka otevírá bránu k poznání a přináší vám možnost uplatnit se v zahraničí.

VÍCE O KURZU

Jak se přihlásit ke studiu?

Vyplňte přihlášku k přijímacím zkouškám, které obvykle probíhají ve dvou termínech. Podrobné informace naleznete v sekci Přijímačky.

JÍT NA PŘIJÍMAČKY

Chcete přestoupit na naši konzervatoř?

Vyplňte žádost a spolu s motivačním dopisem a kopiemi vysvědčení za poslední dva roky vzdělání ji doručte na studijní oddělení konzervatoře. Můžete také přiložit materiál, který dokládá váš zájem o uměleckou, zejména taneční činnost. Vedení školy poté rozhodne, zda žádosti vyhoví. V kladném případě vás budeme informovat o obsahu a termínech přestupové zkoušky.

STÁHNOUT ŽÁDOST

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím