Současný tanec

Tanec je pohyb, svoboda a inspirace. Umění, kterým můžete vyjádřit svou individualitu. Prostřednictvím hlavního předmětu Tvorba vedeme žáky ke kreativitě a ke svobodnému vyjádření.

PRO KOHO JE OBOR URČENÝ

Přihlásit se mohou žáci a žákyně, kteří právě dokončují základní školu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se mohou vydat na profesionální dráhu tanečního umělce, choreografa nebo tanečního pedagoga. Uplatnění najdou i v dalších oblastech umění, v arteterapii, fyzioterapii a podobně.

ZAKONČENÍ STUDIA

Po absolutoriu v 6. ročníku žáci získávají titul Diplomovaný specialista (DiS). Ve 4. ročníku mají žáci možnost složit maturitní zkoušku.

1. ročník

Naučíte se pracovat s prostorem.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Bc. et Bc. Petr Gal

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Drama (DR) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 8 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Hudební nauka (HN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Jóga (JG) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Lidový tanec (LT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pilates (PIL) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Volitelné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Hra na hudební nástroj (HNN) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Zpěv (ZP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

2. ročník

Seznámíte se s motivem a naučíte se s ním pracovat v tanci i hudbě

TŘÍDNÍ UČITEL

Jan Malík, Dipl. um.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Drama (DR) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Jóga (JG) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Lidový tanec (LT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pilates (PIL) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Volitelné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Hra na hudební nástroj (HNN) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Zpěv (ZP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

3. ročník

Budete pracovat v duetu a podílet se na projektu s významným českým choreografem.

TŘÍDNÍ UČITEL

Dagmar Chaloupková, DiS.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějepis (DJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Moderní taneční technika (MTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

4. ročník

Připravíte maturitní představení.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Jiří Voběrek

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anatomie (ANA) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Český jazyk a literatura (ČJL) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějiny hudby (DH) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a divadla (DTD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Dějiny výtvarného umění (DVU) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Francouzský jazyk (FJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Teorie hlavního oboru (THO) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy managementu a produkce (ZMP) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Základy společenských věd (ZSV) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Konání maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk

Profilová část maturitní zkoušky

 1. Písemná práce
  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk
 2. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
  • Teorie hlavního oboru a anatomie
  • Dějiny tance a divadla a souvisejících uměleckých oborů
  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk
 3. Praktická zkouška
  • Tvorba – má podobu veřejného vystoupení (pokud není určeno jinak); jde o formu autorské choreografie v délce minimálně 8 minut, sólově i skupinově, vždy však s vlastní interpretací; pokud není stanoveno jinak, prezentace probíhá v sále S1.

Termíny maturitních zkoušek v jarním období - školní rok 2023/2024

31. března 2024 odevzdání seznamu maturitní četby

11. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka a literatury
12. dubna 2024 písemná práce z anglického jazyka
24. a 29. dubna 2024 maturitní představení

2. května 2024 didaktický test z anglického jazyka, 13.30 - 15.45. (16.20)
3. května 2024 didaktický test z českého jazyka, 8.00 - 9.40 (10.05)

16. - 21. května 2024 ústní zkoušky

Seznam maturitní četby

Maturitní okruhy DTD, DVU a DH

Maturitní okruhy ANA a THO

Maturitní okruhy AJ

Zadání a rozsah písemné práce z českého a anglického jazyka

Kritéria hodnocení ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení ústní zkoušky a písemné práce z anglického jazyka

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení tvorby

Další informace o organizaci a průběhu maturitních zkoušek naleznete na maturita.cermat.cz.

5. ročník

V rámci své choreografie budete experimentovat a hledat nové cesty.

TŘÍDNÍ UČITEL

Zuzana Sýkorová, Dipl. um.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a souvisejících oborů (DTS) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Diplomový seminář (DS) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Kineziologie (KIN) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Metodika a didaktika (MD) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Multimediální tvorba (MT) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická praxe (PX) VELIKOST SKUPINY
skupinová výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická příprava (PP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

6. ročník

Čeká vás zahraniční stáž a příprava absolventského představení.

TŘÍDNÍ UČITEL

Dora Sulženko-Hoštová, Dipl. um.

Povinné předměty

praktický teoretický

PŘEDMĚT VELIKOST SKUPINY HOD. TÝDNĚ
PŘEDMĚT Anglický jazyk (AJ) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 4 PDF
PŘEDMĚT Dějiny tance a souvisejících oborů VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Duncan taneční technika (DTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Improvizace (IMP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Klasická taneční technika (KTT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická praxe (PX) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Pedagogická příprava (PP) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 3 PDF
PŘEDMĚT Současná taneční technika (STT) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 6 PDF
PŘEDMĚT Teorie hlavního oboru (THO) VELIKOST SKUPINY
hromadná výuka
HOD. TÝDNĚ 2 PDF
PŘEDMĚT Tvorba (TVO) VELIKOST SKUPINY
individuální výuka
HOD. TÝDNĚ 1 PDF

Na konci 6. ročníku žáci skládají absolutorium.

Součástí absolutoria je absolventské představení, teoretické zkoušky z anglického jazyka, pedagogické přípravy a dějin tance a souvisejících oborů a obhajoba teoretické absolventské práce.

Termíny absolventských zkoušek ve školním roce 2023/2024

10. května 2024 do 14.00 odevzdání absolventských prací
28. a 29. května 2024 absolventská představení
6. až 10. června 2024 ústní zkoušky

Okruhy DTS

Okruhy umělecko-pedagogická příprava

Okruhy anglický jazyk

Popis jednotlivých částí absolutorií

Kritéria hodnocení - anglický jazyk

Kritéria hodnocení - absolventský výkon

Kritéria hodnocení - UPP a DTS

Navíc v rámci studia

Taneční semináře a workshopy

Zahraniční i čeští umělci vás seznámí s technikami a rozšíří vaše znalosti o tom, co současný tanec nabízí.

VÍCE O WORKSHOPECH

Zahraniční spolupráce

Pojetí současného tance vychází z osobnosti pedagoga, tanečníka. Právě proto se již během studia seznámíte s jinými úhly pohledu a získáte kontakty pro další možnou spolupráci.

VÍCE O SPOLUPRÁCI

Jazykový kurz v Anglii

Znalost dalšího jazyka otevírá bránu k poznání a přináší vám možnost uplatnit se v zahraničí.

VÍCE O KURZU

Jak se přihlásit ke studiu?

Vyplňte přihlášku k přijímacím zkouškám, které obvykle probíhají ve dvou termínech. Podrobné informace naleznete v sekci Přijímačky.

JÍT NA PŘIJÍMAČKY

Chcete přestoupit na naši konzervatoř?

Vyplňte žádost a spolu s motivačním dopisem a kopiemi vysvědčení za poslední dva roky vzdělání ji doručte na studijní oddělení konzervatoře. Můžete také přiložit materiál, který dokládá váš zájem o uměleckou, zejména taneční činnost. Vedení školy poté rozhodne, zda žádosti vyhoví. V kladném případě vás budeme informovat o obsahu a termínech přestupové zkoušky.

STÁHNOUT ŽÁDOST