Přijímačky 2018/2019

Ředitelka Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41 vyhlašuje přijímací řízení do I. ročníku pro školní rok 2019/2020 v oboru vzdělání 82-46-P/02 SOUČASNÝ TANEC.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku je 20. Přijímací řízení ke vzdělávání na konzervatoři se koná formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Talentová zkouška je komisionální. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace jsou k dispozici zde

Koho hledáme?

Muzikální a kreativní osobnosti s tanečním a pohybovým nadáním, kteří mají cit pro rytmus, kulturní přehled a hlavně zájem o obor.

Jak to probíhá?

Přijímací řízení probíhá ve dvou termínech a je dvoudenní. První den skládají uchazeči talentovou zkoušku. Ti, kteří u ní uspějí, postupují k další části talentové zkoušky, která se koná následující den. Konečné výsledky zveřejňujeme po vyhodnocení výsledků obou termínů, zpravidla do 2 týdnů.

Termíny přijímaček

17. - 18. LEDNA 2019

Přijímací řízení probíhá ve dvou termínech a je dvoudenní. První den skládají uchazeči talentovou zkoušku. Ti, kteří u ní uspějí, postupují k další části talentové zkoušky, která se koná následující den. Konečné výsledky zveřejňujeme po vyhodnocení výsledků obou termínů, zpravidla do 2 týdnů.

1. den – čtvrtek 17. ledna 2019            dopoledne

Uchazeči jsou rozděleni do dvou skupin.

Skupina A (uchazeči, jejichž registrace je v pozvánce uvedena od 8 do 9.20 hodin)

Skupina B (uchazeči, jejichž registrace je v pozvánce uvedena od 9.30 do 10.40 hodin)

Skupina A

Pohybové a taneční dovednosti                                                 10 - 11 sál S1

Test – Základní teoretické znalosti z hudební výchovy             11.30 - 12 T2

Skupina B

Test – Základní teoretické znalosti z hudební výchovy             11 - 11. 30 T2

Pohybové a taneční dovednosti                                                  12 - 13 sál S1

                                                               přestávka                                                            

1. den – čtvrtek 17. ledna 2019            odpoledne

Skupina A

Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita                      14 - 14.45 sál S1

Skupina B

Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita                       15.15 - 16 sál S1

Seznam uchazečů, kteří na základě výsledků z 1. dne postupují do 2. dne zkoušek, bude zveřejněn po 17. hodině na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách www.duncancentre.cz.

 

2. den – pátek 18. ledna 2019

Jedna skupina – uchazeči, kteří po vyhodnocení prvního dne postoupili do druhého dne zkoušek.

Postupující uchazeči přinesou s sebou na druhý den přijímacího řízení portfolio (složka dokládající kulturní přehled – návštěvy představení, výstav apod., případně zkušenosti s tancem, pohybem, hudbou)

Taneční technika                                                                        9 - 9.30 sál S1

Taneční kreativita, improvizace                                                 9.30 - 10 sál S1

Individuální pohovor - zahájení v 11 hod. podle rozpisu uchazečů vyvěšeného na nástěnce školy

 

21. - 22. LEDNA 2019

Přijímací řízení probíhá ve dvou termínech a je dvoudenní. První den skládají uchazeči talentovou zkoušku. Ti, kteří u ní uspějí, postupují k další části talentové zkoušky, která se koná následující den. Konečné výsledky zveřejňujeme po vyhodnocení výsledků obou termínů, zpravidla do 2 týdnů.

1. den – pondělí 21. ledna 2019            dopoledne

Uchazeči jsou rozděleni do dvou skupin.

Skupina A (uchazeči, jejichž registrace je v pozvánce uvedena od 8 do 9.20 hodin)

Skupina B (uchazeči, jejichž registrace je v pozvánce uvedena od 9.30 do 10.40 hodin)

Skupina A

Pohybové a taneční dovednosti                                                 10 - 11 sál S1

Test – Základní teoretické znalosti z hudební výchovy             11.30 - 12 T2

Skupina B

Test – Základní teoretické znalosti z hudební výchovy             11 - 11. 30 T2

Pohybové a taneční dovednosti                                                  12 - 13 sál S1

                                                               přestávka                                                            

1. den – pondělí 21. ledna 2019            odpoledne

Skupina A

Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita                      14 - 14.45 sál S1

Skupina B

Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita                       15.15 - 16 sál S1

Seznam uchazečů, kteří na základě výsledků z 1. dne postupují do 2. dne zkoušek, bude zveřejněn po 17. hodině na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách www.duncancentre.cz.

 

2. den – úterý 22. ledna 2019

Jedna skupina – uchazeči, kteří po vyhodnocení prvního dne postoupili do druhého dne zkoušek.

Postupující uchazeči přinesou s sebou na druhý den přijímacího řízení portfolio (složka dokládající kulturní přehled – návštěvy představení, výstav apod., případně zkušenosti s tancem, pohybem, hudbou)

Taneční technika                                                                        9 - 9.30 sál S1

Taneční kreativita, improvizace                                                 9.30 - 10 sál S1

Individuální pohovor - zahájení v 11 hod. podle rozpisu uchazečů vyvěšeného na nástěnce školy

Co hodnotíme?

1. den

a) Pohybové a taneční dovednosti

 1. přirozenost pohybu, výraz
 2. správné držení těla, koordinace

b) Hudební dovednosti

 1. praktická část: rytmické dovednosti, muzikalita
 2. teoretická část: test – základní teoretické znalosti z hudební výchovy

2. den

a) Taneční technika

 1. koordinace, skoky
 2. vnímání prostoru, kontakt, dynamika

b) Taneční kreativita, improvizace

 1. představivost, výraz
 2. dynamika, vnímání prostoru
 3. schopnost komunikovat prostřednictvím tance
 4. taneční ztvárnění hudby

c) Individuální pohovor

 1. diskuse nad portfoliem žáka
 2. všeobecný kulturní rozhled

Kritéria přijímacího řízení

Jak se přihlásit a co potřebuji?

Vyplňte přihlášku a zašlete ji spolu s potřebnými dokumenty na adresu: Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, 147 00 Praha 4 - Braník do 30. listopadu 2018.

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (pokud není prospěch potvrzený základní školou přímo na přihlášce)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání od praktického lékaře
 • motivační dopis uchazeče

Chcete se přihlásit?

Zašlete nám řádně vyplněnou přihlášku s potřebnými doklady do 30. listopadu 2018.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

Máte obavy z přijímaček?

Využijte možnosti účastnit se přípravného kurzu s našimi lektory a tanečníky a získejte potřebné znalosti a taneční dovednosti.

VÍCE O KURZU A TERMÍNY

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím