Zahraniční spolupráce

Díky účasti v mezinárodních projektech máme možnost porovnání a spolupráce s různými tanečními školami i uměleckými institucemi. Žáci tak již během studia získávají kontakty a přehled o dalších možnostech studia v zahraničí nebo o působení v zahraničních tanečně-divadelních souborech.

 • pořádáme taneční semináře pro naše žáky vedené renomovanými zahraničními tanečními pedagogy
 • pořádáme taneční semináře pro naše pedagogy
 • zapojujeme se do společných choreografických projektů dlouhodobějšího charakteru s evropskými tanečními školami
 • organizujeme stáže žáků VI. ročníku v evropských tanečních školách v rámci vzdělávacího projektu EU Erasmus+ i v rámci bilaterálních dohod (např. USA, Mexiko)
 • účastníme se různých zasedání pracovních skupin a konferencí
 • účastníme se výměn i pozvání tanečních pedagogů a výkonných umělců v rámci programu Erasmus+ na základě inter-institucionálních dohod
 • spolupracujeme se zahraničními tanečními skupinami a festivaly - aktivní účast našich žáků a absolventů

Účast KDC na pracovních zasedání a konferencích

Tato účast vyplývá z členství KDC v mezinárodních programech a projektech především:

 • v rámci programu EU ERASMUS;
  • Na základě žádosti obdržela Konzervatoř Duncan Centre, jako jediná konzervatoř v ČR, ERASMUS chartu na období 2014–2020 a tato ECHE byla znovuudělena i pro roky 2021-2027. Erasmus+ Charta spolupráce konzervatoře pro roky 2021-2027 je ke stažení zde
  • Erasmus+ Charta studenta je ke stažení zde
  • Erasmus Policy Statement je ke stažení zde
 • v rámci platformy evropských tanečních škol Tanec.SK: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Maďarsko, Litva, Makedonie
 • v rámci ELIA (European League of Institute of the Arts)
 • v rámci různých tanečních festivalů.

Zahraniční taneční školy, se kterými KDC spolupracuje

ERASMUS+ KA1: Mobilita studentů a pedagogů

Organizační záležitosti i související administrativní práci zajišťuje koordinátorka programu Erasmus+ MgA. Veronika Šimková v součinnosti s vedením konzervatoře a Domem zahraniční spolupráce (Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy) za podpory vybraných pedagogických pracovníků.

V rámci programu ERASMUS+ KA1 Learning Mobility of Individuals realizuje KDC dvě aktivity:

 • mobility žáků (stáže v VI. ročníku) 
 • mobility zaměstnanců a hostujících výkonných umělců (výukové pobyty).

Vybíráme pro vás...

Spolupracujeme s předními zahraničními pedagogy a tanečníky. Učte se od nich. Přijímejte cenné rady. Pod jejich vedením se určitě stanete výborným tanečníkem.

Becky Brown na Duncanu

Od 19. do 30. listopadu 2018 v konzervatoři působila taneční pedagožka Becky Brown z Limón Institute v New Yorku. Pracovala se žáky 3., 4. a 5. ročníku. S 5. ročníkem rozpracovala choreografii, kterou dokončí Monika Částková a která bude představena v rámci lednových komisionálních zkoušek.

ČÍST DÁLE

Spolupráce s Omarem Carrum

Od školního roku 2017/2018 konzervatoř spolupracuje s uznávaným choreografem, tanečníkem, tanečním pedagogem a ředitelem taneční školy v Mazatlanu Omarem Carrum.

ČÍST DÁLE

Workshopy s Teri Weikel

V rámci dlouhodobé spolupráce s Teri Weikel naše konzervatoř pořádá workshopy pro své žáky i pedagogy. Tyto workshopy jsou zaměřeny na Feldenkreisovu metodu.

ČÍST DÁLE

Workshop s Elií Lopez

V únoru 2018 proběhly workshopy pro studenty 4. a 5. ročníku s renomovanou španělskou taneční pedagožkou a tanečnicí Elií Lopez.

ČÍST DÁLE