Becky Brown na Duncanu

Vzdělávání / 30. 11. 2018 /

V listopadu nás navštívila a pedagogicky působila taneční pedagožka Becky Brown z Limón Institute v New Yorku.

Becky pracovala se žáky 3., 4. a 5. ročníku. S 5. ročníkem rozpracovala choreografii, kterou dokončí Monika Částková a která bude představena v rámci lednových komisionálních zkoušek.

V rámci projektu Rozvoj multikulturního vzdělávání na Konzervatoři Duncan Centre,  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001250 také proběhlo Odborné tematické setkání, na kterém měli rodiče možnost sledovat práci Becky Brown a diskutovat s ní.  

Becky Brown pochází z Anglie. Absolvovala Laban Centre v Londýně. Po ukončení studia se stala členkou Transitions Dance Company. Dvanáct let působila v Loop Dance Company. Becky vystudovala Limón techniku v programu odborných studií a v programu Limón Teachers v Institutu Limón v NYC. V současné době je vedoucí programu pro Limón Institut. Působí také na fakultách Ailey School, Ballet Hispanico, Ballet Tech a Limón School v Peridance Capezio Centre.