Letní škola

20. 8. 2022 – 24. 8. 2022
KDC, Braník

Objevujeme tancem aneb Letní škola v Konzervatoři Duncan centre je určená tanečním pedagogům působícím nejen v základních uměleckých školách, ale i v tanečních studiích, základních školách i všem dalším zájemcům o taneční pedagogiku.

Hlavním cílem semináře je seznámit taneční pedagogy s výukou vedenou Duncan metodou a umožnit jim prakticky si vyzkoušet principy Duncan metody v nejrůznějších tanečních a pohybových situacích, a to prostřednictvím vlastního prožitku.

Účastníci se tak setkají s tématy: Duncan taneční technika, analýza pohybu, improvizace, taneční tvorba pro děti, kineziologie a vývojová kineziologie, práce s hlasem v hodině taneční výchovy, hudební doprovod v hodině taneční výchovy

Absolvent si doplní znalosti ze základních teoretických disciplín týkajících se tanečního oboru a prohloubí schopnost jejich využití v umělecké i pedagogické praxi. Zároveň si prohloubí odbornou kvalifikaci pro výuku tanečního oboru na základních uměleckých školách a taneční a pohybové výchovy na základních školách.

Získá rovněž inspiraci pro využití ve výuce na konzervatořích, na středních školách uměleckého zaměření, případně na speciálních školách i v rámci pedagogiky volného času. Bude uveden do problematiky významu hudby v taneční výchově a významu spolupráce s hudebníkem – korepetitorem.

Výuka je soustředěna do jednotlivých bloků podle jejich obsahového zaměření. Každý blok je veden tanečním či hudebním pedagogem a doprovázen korepeticí.

Cena za kurz: 4890 Kč

Přihlášky přijímáme do 31. května 2022., kapacita LŠ je omezená, proto doporučuje přihlásit se co nejdříve na e-mail: produkce(zavinac)duncancentre.cz

Přihláška je ke stažení zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: produkce(zavinac)duncancentre.cz