Informace pro uchazeče o studium - přijímací zkoušky

Vzdělávání / 5. 1. 2022 /

V souvislosti se zamezením šíření nákazy SARS CoV-2 je nutné respektovat a dodržovat všechna legislativně platná protiepidemická opatření:

  • při vstupu do budovy školy je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor FFP2 nebo jiný prostředek ochrany úst a nosu dle platného nařízení vlády)
  • dodržovat hygienická nařízení, která jsou platná pro vnitřní školní prostory (dezinfekce rukou, rozestupy, respirátor FFP2)
  • nevstupovat do budovy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste v posledních dnech byli ve styku s osobou pozitivně testovanou na COVID19.

Vstup zákonným zástupcům nebude do budovy školy umožněn.

V době přestávek mezi zkouškami bude možné trávit čas na určeném místě ve školní budově, doporučujeme ale pauzu mezi dopolední a odpolední částí zkoušky trávit mimo školní budovu.

Časový harmonogram jednotlivých skupin

skupina A1
8:15 - 9:00 registrace
9:00 - 9:45 rozehřátí na tanečním sále
9:45 - 10:45 zkouška Pohybové a taneční dovednosti
10:45 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:15 zkouška Čtenářská gramotnost
12:15 - 13:30 přestávka
13:30 - 14:00 zkouška Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita
14:00 - konec 1. dne

skupina A2
8:15 - 9:00 registrace
9:00 - 9:45 rozehřátí na tanečním sále
9:45 - 10:45 zkouška Pohybové a taneční dovednosti
10:45 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:15 zkouška Čtenářská gramotnost
12:15 - 14:15 přestávka
14:15 - 14:45 zkouška Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita
14:45 - konec 1. dne

skupina B1
9:10 - 9:50 registrace
10:00 - 10:45 zkouška Čtenářská gramotnost
10:45 - 11:30 rozehřátí na tanečním sále
11:30 - 12:30 zkouška Pohybové a taneční dovednosti
12:30 - 15:00 přestávka
15:00 - 15:30 zkouška Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita
15:30 - konec 1. dne

skupina B2
9:10 - 9:50 registrace
10:00 - 10:45 zkouška Čtenářská gramotnost
10:45 - 11:30 rozehřátí na tanečním sále
11:30 - 12:30 zkouška Pohybové a taneční dovednosti
12:30 - 15:45 přestávka
15:45 - 16:15 zkouška Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita
16:15 - konec 1. dne

Rozdělení postupujích do skupin na 19. a 20. ledna bude zveřejněno 18. ledna večer. 

10:00 - 10:45 zkouška z Taneční techniky
11:00 - 11:45 zkouška z Taneční kreativity a improvizace
od 13:00 individuální pohovory podle rozpisu, který bude vyvěšen na nástěnce

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete zde.