Záznam ze dne otevřených dveří

Vzdělávání / 9. 11. 2021 /

Pro zájemce o studium na Konzervatoři Duncan Centre jsme natočili online Den otevřených dveří.

Uvidíte:
1. Představení školy jejím ředitelem
2. Anketa Simony a Tomáše mezi studenty i pedagogy školy
3. Pedagogové představují Konzervatoř Duncan Centre
4. Prohlídka školy s nahlédnutím do výuky
5. Odpovědi na otázky k vyučovaným předmětům
6. Sestřih studentských a dalších prací
7. Na závěr to nejdůležitější: odpovědi na otázky dětí i rodičů