Workshop "Tak tohle neprojde" v 1. ročníku

Vzdělávání / 12. 4. 2022 /

„Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora Václava Havla. To dodá přátelům odvahu pustit se do tvorby vlastního samizdatu. Co jsou účastníci oslavy ochotni společnému dílu obětovat? A mohou si mezi sebou věřit?“

„Dnešní workshop byl velmi dobře, zajímavě a poutavě poskládán. Dozvěděla jsem se význam slova samizdat a další informace k němu. ... Workshop vyvrcholil osobními výslechy, které byly pro mne nejzajímavější a nejsilnější. Opravdu nebylo v kůži hrané role je příjemné absolvovat. Více mi přiblížily krutost výslechů, vydírání a manipulovaní. Náš výslech ještě k tomu trval pár minut a při představě, že výslechy trvaly několik hodin nebo i přes celý den, si mnohem více dokáži představit ten obrovský psychický nátlak a manipulovaní s lidmi. Celý workshop se mi moc líbil a bavil mne. Už jen práce ve skupinách s pozadím dobové hudby mi přijde skvělý nápad. - Barbora Zahrádková, 1. ročník“

Zážitkový workshop Paměti národa uzavřel práci studentů v rámci hodin dějepisu, českého jazyka a literatury a osobnostně-kulturního rozvoje, při které realizovali rozhovor s pamětníkem z blízkého okolí, příběh zasadili do historického kontextu, představili spolužákům a jeho část také přepsali.

Workshop byl zaměřen na tematiku lidských práv, zejména svobody projevu, rozvíjel mediální a čtenářskou gramotnost. Dotkl se problematiky cenzury a autocenzury, a to jak v době normalizace, tak i v současném světě široce dostupných internetových médií. Studenti prožili tři ilegální schůzky během osmdesátých let minulého století a přípravu vlastního samizdatu.

zdroj: https://www.postbellum.cz/co-delame/workshopy/tak-tohle-neprojde/ 

Workshop byl pro studenty realizován díky spolupráci Paměti národa s projektem IKAP II. - Inovace ve vzdělávání pro studenty konzervatoře zdarma.