Workshop světelného designu

Vzdělávání / 5. 4. 2023 /

Za finanční podpory z projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 proběhl na počátku dubna workshop světelného designu pro studenty 5. ročník. Workshop vedl odborník z praxe, absolvent Konzervatoře Duncan centre Jan Beneš. Pro studenty oboru současný tanec bylo nesmírně důležité hlouběji se seznámit s oblastí světelného designu. Nové znalosti a dovednosti využijí při tvorbě vlastních choreografií.