Workshop Paměti národa Byli to naši sousedé

Vzdělávání / 13. 10. 2023 /

Ve čtvrtek 12. října byl pro studenty 2. ročníku připraven workshop Paměti národa Byli to naši sousedé. Díky workshopu se studenti atraktivní a interaktivní formou seznámili s historickými reáliemi z období vzniku Československa a lidskoprávní problematikou.

"V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou?"

Na pozadí příběhu západomoravského města Slavonice se studenti věnovali problematice česko-židovsko-německých vztahů do roku 1919. V rámci workshopu vstupovali do rolí obyvatel městečka a zažívali dilemata divokého konce války v mnohonárodnostním státě. Tématem workshopu tedy byla problematika soužití a společenské i mezilidské tolerance. Workshop cíleně a aktivně rozvíjel kritické a historické myšlení.

upraveno z: https://skoly.pametnaroda.cz/workshopy/byli-to-nasi-sousede/

Vzhledem k současné mezinárodní situaci se jedná o nesmírně aktuální téma.