Výsledky voleb do školské rady

Zajímavosti / 11. 10. 2019 /

Výsledky voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Ve dnech 7. – 9. října 2019 se konaly řádné volby dvou zástupců pedagogických pracovníků do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Dne 10. října 2019 se sešla volební komise a sečetla hlasy u jednotlivých kandidátů. Z celkového počtu 41 se voleb zúčastnilo 33 oprávněných voličů. Odevzdaných volebních lístků bylo 33 a všechny byly platné. Účast ve volbách pedagogové potvrdili svými podpisy na prezenční listině.

Volební komise po přepočítání hlasů vyhlásila tyto výsledky:

 Marta Vodenková                19 hlasů

Jan Malík                                16 hlasů

Hana Moraová                      12 hlasů

Dora Sulženko-Hoštová        11 hlasů

Petra Hauerová                       5 hlasů

Milli Neubert Janatková         1 hlas

Hana Součková                        1 hlas

Na základě nejvyššího počtu získaných hlasů se členy školské rady Konzervatoře Duncan centre za pedagogické pracovníky stali paní Marta Vodenková, Dipl. um. a pan Jan Malík, DiS.

Členové volební komise potvrzují, že v průběhu voleb nenastaly žádné skutečnosti ohrožující jejich průběh nebo platnost. Volby jsou platné.

Praha, 10. 10. 2019