Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

24. 10. 2021 – 25. 10. 2021
elektronicky

Výsledky voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Ve dnech 24. a 25. října 2021 se konaly doplňovací volby dvou zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Dne 26. 10. 2021 se sešla volební komise a sečetla hlasy u jednotlivých kandidátů. Z celkového počtu 97 se voleb zúčastnilo 23 oprávněných voličů. Řádné volby do školské rady Konzervatoře Duncan centre proběhly jednokolovým systémem.

Volební komise po přepočítání hlasů vyhlásila tyto výsledky.