Veronika Šimková na stáži v Alicante

Zajímavosti / 8. 5. 2023 /

Díky projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, do jehož řešení je naše škola zapojena, mohla taneční pedagožka Veronika Šimková uskutečnit pětidenní stáž na konzervatoři v Alicante. V rámci pětidenní stáže měla možnost seznámit se se školou a kolegy, vést s nimi odborné diskuze, nahlédnout do hodin a sledovat, jak v zahraniční škole pojímají výuku současného tance. Sama také vedla hodiny současné taneční techniky pro tamní studenty.

Sdílení zkušeností s kolegy považujeme za nesmírně důležité pro další rozvoj našeho oboru. Veronika Šimková nabyté znalosti bude dále sdílet s dalšími našimi kolegy.