Upozornění pro účastníky přijímacího řízeni

Vzdělávání / 23. 1. 2019 /

Účastníkům přijímacího řízení ke vzdělávání do 1. ročníku šk. roku 2019/2020 v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 (u nezletilých jejich zákonným zástupcům) je v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Této možnosti můžete využít dne 28. ledna 2019 od 9 do 15 hodin v budově školy – studijním oddělení.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.