Umění slyšet v rámci Podvečerů na Duncanu

úterý 26. 2. 2019, 18:00 – 19:30
KDC, S1

Úvodní přednáška hudebního skladatele a zvukového designera Jana Buriana o jeho metodě slyšení. Co je to hudba a jakými způsoby ji můžeme vnímat? Umění slyšet je základním a přitom tak často opomíjeným předpokladem nejen pro komponování hudby, ale i pro spolupráci s ní. Teoretické vzdělání, technické dovednosti, formální dokonalost, noty, to všechno je druhotné a bez užitku, pokud neumíme slyšet.

JAN BURIAN
Hudební skladatel a zvukový designer. Spolupracuje s různými divadelními tvůrci (Min Tanaka, Dogtroep, Peter Schumann, Living Dance Studio Beijing…) a filmovými umělci (P. Koutecký, V.Švankmajer, M. Mareček…). Přes deset let již pracuje s terapeutkou Marií Madeirou a vytvořil hudbu pro její dvě knihy. V současné době vytváří zvukovou podobu pro restaurovanou kompletní filmografii prvního českého filmaře Jana Kříženeckého v Národním filmovém archivu. Vede workshopy zvukového designu, art of listening a kreativního přístupu k elektronickým hudebním nástrojům (Archa International Summer School, FSV UK, Ableton User Group Prague, ZVUK…) Je zakládajícím členem hudebních projektů tyto alba a Kyklos Galaktikos.

Přednáška a diskuze Umění slyšet probíhá v rámci Podvečerů na Duncanu, projekt Rozvoj multikulturního vzdělávání na Konzervatoři Duncan Centre, reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001250.