Ukázky prací studentů 5. ročníku - Multimediální tvorba

/ 16. 1. 2021 /

První zadáním bylo vytvořit sérii autoportrétů, eventuálně portrétů ve čtyřech různých směrech světla: světlo zepředu, zleva, zprava a foto v protisvětle. Základní cíl byl prosté vytvoření fotografie, druhý sledovat působení osvětlení z různých stran. Tato dovednost se žákům hodí při nasvěcování představení. Práce se sebou samým jako objektem focení je velmi užitečná

Druhé zadání bylo foto zátiší. Pro mnohé studenty to byl první foto-kreativní proces tohoto druhu.

Třetí zadání bylo vytvořit foto pro budoucí plakát či pozvánku, kterou budou studenti v blízké budoucnosti tvořit. Nyní se začínají zabývat tvorbou jednoduché grafiky v počítači.