Účast našich studentů na festivalu DETONOS

27. 10. 2020 – 29. 10. 2020
online