Tělo v rovnováze – seminář pro 4. - 6. ročník

Vzdělávání / 19. 2. 2023 /

Tělo v rovnováze – seminář pro 4. - 6. ročník

V Konzervatoři Duncan Centre proběhl workshop o metodě Rolfing® pod názvem Tělo v rovnováze. 23. února jej vedl slovenský umělec Juraj Korec - taneční interpret a choreograf s mnohaletou zahraniční zkušeností a pedagog na VŠMU v Bratislavě..

Techniky současného tance mají mnoho společného se systémem Rolfing®. Principy uvolňovacích technik nebo záměr rozvíjet co nejširší škálu pohybové expresivity jsou jen některé z nich. Na tomto workshopu budou společně prakticky zkoumány v pohybu a také bude řečeno něco o tom, jak se dvě navenek odlišné profese, pohybový terapeut a taneční umělec, mohou vzájemně doplňovat a ovlivňovat.

Rolfing® je somatický systém, jehož cílem je integrovat tělesné struktury tak, aby tělo člověka bylo v co nejefektivnějším vztahu s gravitací. K dosažení tohoto cíle využívá Rolfer/ka® celou řadu technik a strategií, které se zabývají tělem člověka z hlediska jeho tvaru, pohyblivosti, prostorové orientace, koordinace a expresivity. Žádná z těchto perspektiv není oddělená od ostatních. Kterýkoli aspekt, který při práci s tělem uplatníme, ovlivní ostatní v integrovaném celku.

Mgr. Juraj Korec, ArtD., Certified Advanced Rolfer®, působí mnoho let jako taneční interpret, choreograf a pedagog v mnoha evropských tanečních divadlech či souborech a školách. V roce 2011 se díky studiu metody Rolfing® v německém Mnichově stal prvním certifikovaným Rolferem® na Slovensku. V letech 2013-14 byl členem studijní skupiny Advanced Movement Studies vedené francouzským somatickým odborníkem a terapeutem Hubertem Godardem. Inspirován hloubkou somatických přístupů absolvoval doktorské studium na téma Tělo v kontextu tanečního představení na své alma mater, Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Dlouhodobá terapeutická praxe a studium nervové a viscerální mobilizace ho přivedly k absolvování intenzivního certifikovaného programu na Dr. Ida Rolf Institute® Europe v Mnichově v roce 2020, díky němuž získal certifikát Advanced Rolfer®. V současné době působí zejména jako choreograf Yuri Korec & Co. a jako odborný asistent na katedře tance VŠMU, kde pokračuje ve výzkumu somatických přístupů v současném tanci.