Taneční studio pro dospělé

Ostatní / 4. 1. 2024 /

Taneční studio pro dospělé

Kurz vedený taneční metodou Duncan a cestou somatického pohybového zkoumání

Nabízíme vám dvě různé a zároveň vzájemně se doplňující a podporující cesty k objevování přirozeného pohybu a tanečnosti, které jsou hluboce zakořeněny v každém z nás. Těšit se s námi můžete na hlubší porozumění svému tělu, rozvíjení schopnosti taneční improvizace a kreativity, živou hudbu a především na společné chvíle sdílení v tanci.

Kurzem vás budou provázet tanečnice Dagmar Chaloupková a Anna Línová za hudebního doprovodu Vojtěcha Freie.

Těšíme se na vás.

______________________________________________________

Lekce se budou konat vždy ve čtvrtek v ZŠ Školní od 19.00 do 20.30. 
Cena kurzu za 2. pololetí je 5.400 Kč a je vypočítaná celkem na 18 lekcí. První lekce proběhne ve čtvrtek 15. února.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

Předchozí zkušenost s tancem není pro účast na kurzu podmínkou.

V kurzu jsou stále volná místa a i nadále je možné se přihlásit.

_____________________________________________________

Dagmar Chaloupková - tanečnice a choreografka, taneční pedagožka

V roce 2006 absolvovala Konzervatoř Duncan centre, kterou zakončila studijním pobytem na Národní škole tanečního umění v Sofii. Poté působila převážně jako choreografka a interpretka, spolupracovala na různých tanečně-divadelních i umělecko-pedagogických projektech, účastnila se tanečních a pohybových dílen doma i v zahraničí. Za rozhodující a výjimečné období ve svém životě považuje setkávání a spolupráci s Evou Blažíčkovou, která ji v taneční pedagogice a tvorbě zásadně ovlivnila a nasměrovala. V současné době se věnuje především výuce taneční metodou Duncan (taneční technika, improvizace, tvorba) na Konzervatoři Duncan centre, kde působí od roku 2009 a příležitostně vede kurzy touto metodou i mimo konzervatoř. V roce 2020 se také stala lektorkou čínského cvičení Čchi-kung pro zdraví a vitalitu, konkrétně sestavy Osm kusů brokátu.

Anna Línová - tanečnice a taneční pedagožka

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance a později vystudovala specializaci v oblasti vývojového pohybu dětí Infant Developmental Movement Education (IDME) ve škole Body-Mind Centering®. Výrazný kontrast v obsahu, ale zejména v přístupu ke vzdělávání v těchto školách ovlivnil její postoje i myšlení o vztazích různého druhu, a tím i její interpretační, pedagogickou a osobní praxi.  Jako tanečnice spolutvořila zejména s choreografkou Ankou Sedlačkovou (SK), Ioanou M. Popovici (RO) a režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK). Jako taneční pedagožka pracovala s dětmi na ZUŠ v Bratislavě, studenty Konzervatoře Duncan centre, HAMU a DAMU v Praze, JAMU v Brně a vedla kurzy Dalšího vzdělávání pro taneční pedagogy v ČR. Spoluzakládala Pohybové hry pro děti od jednoho roku a jejich rodiče ve studiu ALTA v Praze a individuálně pracovala s miminky na podpoře optimálního vývinu. Dlouhodobě se věnuje somatické pohybové a dotykové práci s dospělými ve studiu DanceLAB v Praze a v mezioborových projektech opakovaně somaticky zpracovává téma oddechu pro pedagogy a rodiče. 

 

Vojtěch Frei – hudebník, korepetitor

Klavír studoval na ZUŠ Jana Hanuše v Praze, korepetici tance se systematicky věnuje od roku 2015. Hudbou se aktivně zabývá na mnoha úrovních, je členem české poprockové skupiny Časovač, uměleckým vedoucím trampského vokálního kvartetu Holub Hřivnáč, velkou část jeho působení tvoří i hudba církevní; absolvoval několik mistrovských varhanních kurzů, od roku 2019 je varhaníkem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Multižánrovost a syntézu vycházející ze znalosti odlišných stylů a přístupů k hudbě považuje zejména při korepetici metody Duncan za klíčové.