Přípravný kurz

I v letošním roce otevíráme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 1. ročníku školního roku 2024/2025.

I v letošním školním roce bude probíhat přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro rok 2024/2025. Již je možné se přihlašovat.

Informace k Přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám pro školní rok 2024/2025.

Kurz probíhá od října 2023 do ledna 2024 - vždy jednou měsíčně v sobotu. Je veden pedagogy i absolventy konzervatoře. V kurzu si vyzkoušíte školu „nanečisto“ a blíže se seznámíte s prostředím konzervatoře.

Kurz se koná v budově Konzervatoře Duncan centre, Branická 41, 147 00 Praha 4. 

Přednostně budou do kurzu zařazeni žáci 9. tříd. Zájemci z nižších ročníků budou do kurzu přijati v případě, že místa nebudou obsazena primárně nastupujícími ročníky.   

Přípravný kurz tvoří komplexně pojatý celek, který je složený ze čtyř dnů. Výuka probíhá blocích zaměřených na tanec (techniku i improvizaci), teorii a hlasovou a rytmickou přípravu. 

Termíny kurzu:                                                

• 14. 10. 2023                                        

• 4. 11. 2023                                                     

• 2. 12. 2023                                                     

• 6. 1. 2024

Cena kurzu: 4 400 Kč

Vyplněním závazné přihlášky se uchazeč hlásí ke všem výukovým dnům. Přihlášku na přípravný kurz je možné vyplnit zde

S platbou vyčkejte na potvrzující email, který budeme rozesílat, jakmile bude jisté, že se kurz naplnil a otevírá. V tomto emailu budou uvedeny pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol, datum uhrazení). Faktura bude vystavena po připsání částky na účet školy.

Kontaktní osoba: Anna Plošková, produkce(zavinac)duncancentre.cz

Účast přípravném kurzu negarantuje přijetí ke vzdělávání na Konzervatoři Duncan centre.