Studenti 1. ročníku v městské knihovně

Vzdělávání / 21. 9. 2019 / Martin Štancl

V úterý 17. září navštívili studenti prvního ročníku Městskou knihovnu v Praze. Po cestě pražskou MHD, která drží prvenství, co se týče koncentrace čtenářů na jeden metr krychlový, se tak ocitli i na místě zaujímajícím druhou příčku tohoto žebříčku. Hned ve foyer Ústřední knihovny studenty zaujal Sloup vědění od slovenského architekta Mateje Kréna, v jehož útrobách se zrcadlí podstata lidské moudrosti. Poetiku tohoto uměleckého díla ještě umocnilo vědomí, že v rámci studia není třeba přečíst tolik knih, kolik bylo použito na jeho konstrukci. Avšak dříve, než stihli nejnadanější matematici ověřit počet 8 000, započala již přednáška o službách městské knihovny, jež byla doplněna exkurzí po jednotlivých odděleních. V nich sice našli studenti kromě svých oblíbených žánrů také herní konzoli či 3D tiskárnu, ale klasické knihy zabodovaly nejvíce. Následná cesta zpět tak poskytla ideální příležitost ke sdílení dosavadních čtenářských zážitků, které někoho možná opět zavedou na místo činu, ke Sloupu vědění, od nějž se odvíjí historie člověka, a studenta zvláště.