Stáž pedagožky konzervatoře v Dánsku

Vzdělávání / 26. 8. 2019 /

Cílem stáže na dánské škole, které se Eliška Benešová zúčastnila v době letních prázdnin, bylo sdílet s pedagogy zkušenosti a příklady dobré praxe při výuce tanečních předmětů v multikulturním prostředí a při práci se studenty s OMJ a s cizinci, dále zdokonalení se v anglickém jazyce, rychlosti reagovat, spolupracovat, zlepšit schopnost používat a ovládat pohybové dovednosti,  rozvíjet pozorovací dovednosti. rozpoznat materiál, porozumět principu, přenést si materiál  do vlastního kontextu a interpretovat jej a nechat se inspirovat druhými.

Zkušenosti ze stáže Eliška s kolegy sdílela na poradě dne 26. srpna 2019.