Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Vzdělávání / 1. 9. 2021 /

Školní rok 2021/2022 jsme na konzervatoři zahájili tanečně a tradičně. Nejprve studenti Leontina Foltýnová, Simona Bednaříková a Tomáš Havlík prezentovali své choreografie, které vznikly v předmětu tvorba v loňském školním roce. Poté studenty přivítal nový pan ředitel Petr Tyc, který zdůraznil, že studium na konzervatoři by mělo být hlavně o radosti a hledání cesty k sobě.

Poté už následoval tradiční duncanovský rituál - přivítání 1. ročníku 2. ročníkem. A jak jinak než tancem, za skvělého hudebního doprovodu Miloše Vacíka. Do uvítacího tance se zapojil i třídní učitel 2. ročníku Jiří Voběrek a později do něj byli přizvání i naši noví studenti s třídní učitelkou Dagmar Chaloupkovou.

Prváci také od druháku dostali na památku malý, vlastnoručně vyrobený dárek.