Simulovaný soud ve 3. ročníku

Vzdělávání / 12. 12. 2023 /

Třeťáci rozhodovali o vině a trestu v inscenovaném soudním procesu

V rámci výuky práva se žáci třetího ročníku ponořili do napínavého simulovaného soudního procesu (tzv. Moot Courtu). Jeho vrcholem bylo hlavní líčení, které se uskutečnilo v pátek 8. 12. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Touto zkušeností získali třeťáci možnost prohloubit své teoretické znalosti a prakticky si vyzkoušet trestní řízení soudní.

V simulovaném trestním řízení byla řešena obžaloba mladistvého gymnazisty (v příběhu vystupujícího pod jménem Petr Kuruc), který měl svým jednáním poškodit spolužačku (v příběhu vystupující jako Veronika Jánská). Podle její výpovědi měl Petr v daný den omezit její osobní svobodu a za použití násilí ji měl přenést na pánské záchody, kde údajně pokračoval v osahávání poškozené. Tato neobvyklá situace vyústila v žádost o potrestání obžalovaného, které navrhli státní zástupci.

Třeťáci se aktivně zapojili do rozličných rolí, v nichž zastávali postavení poškozené, obžalovaného, svědků, státních zástupců, soudců a obhájců. Během fiktivního soudního procesu byli vyzváni k přesvědčivému obhajobě svých stanovisek a podpoře svých stran.

Pod dohledem studentek Právnické fakulty UK Anny Houštecké a Petry Výchové se obžalovaný snažil vyvázat bez viny, přestože přiznal, že Veroniku skutečně přenesl na pánské toalety. Veřejně se omluvil za nedorozumění a celý incident označil za žert, který se nepovedl.

Jak o vině a trestu po této právní bitvě rozhodl soudní senát ve složení Agáta Klímová, Barbora Zahrádková a Ferdinand Brtna? Přiklonil se k tvrzení obhájců, že z daných skutků lze prokázat pouze omezení osobní svobody, vzal na vědomí lítost obžalovaného Petra Kuruce a případ předal do přestupkového řízení. Tato autentická simulace soudního procesu poskytla studentům nejen vzdělání, ale také jedinečný vhled do fungování právního systému.

___________________________________________

Realizace simulovaného procesu byla podpořena z projektu Rozvoj Konzervatoře Duncan centre prostřednictvím projektu Šablony OP JAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003060.