Seminář - Výdělečné činnosti

Vzdělávání / 31. 3. 2021 /

I v době distančního vzdělávání pro studenty konzervatoře připravujeme workshopy a semináře. Posledním seminářem, který v konzervatoři proběhl, je seminář zaměřený na budoucí profesní působení našich studentů.

Na semináři se studenti seznámili se s tím, jaké formy výdělečných činností se jim nabízejí a jaké jsou jejich výhody a naopak úskalí. Zabývali se také náležitostmi týkajících se zdravotního a sociálního pojištění a daní.  Především z hlediska povinností, které je budou čekat v průběhu profesního života. Seminář pro studenty připravil Ing. Miroslav Klimeš, vedoucí ekonomického úseku konzervatoře.