Seminář Člověk a politika

Vzdělávání / 8. 11. 2021 /

V listopadu se studenti 2. ročníku zúčastnili dvou seminářů vedených Terezou Krčálovou na téma Člověk a politika. Seznámili se s metodou verbatim. Diskutovali také o tom, co je politika a veřejná politika, jak politika vstupuje do našich životů.

A jak konkrétně seminář probíhal, jakým tématům se věnoval?

Metoda verbatim a umělecký proces, charakter práce v tvůrčím týmu

Jakou roli hraje sběr materiálu v uměleckém procesu a zkoumání, jakými způsoby lze materiál sbírat. Práce v týmu a rozlišení tří postojů – a) vedení, b) aktivita, 3) pozorování (naslouchání). Princip nehodnocení, princip tolerance jiného pohledu. 

Co to je politika?

(různé perpektivy, každý vnímá politiku jinak, ukázka toho, jak různé můžou být pohledy na něco, co si myslíme, že má „jasný“ význam)

Politická situace v rodině / v blízké rodině. Konkrétní zkušenost.

(první sběr materiálu, konfrontace různých zkušeností, uvědomění si paradoxů – svět nemá jasně danou logiku. Z toho vyplývá pochopení/ uvědomění si stereotypní versus individuální (originální) představy o světě)

Způsob tvorby otázek v metodě verbatim: Na co byste se chtěli zeptat vybrané osoby z blízkého okolí?

(princip verbálního jednání v metodě verbatim, princip neustálého pojmenovávání a tím i zvědomění vlastní i cizí zkušenosti, princip odhalování masek)

Veřejná politika

To, jak vypadá svět kolem nás, je výsledek politických rozhodnutí.

Zkoumání terénu

Průzkum terénu zahrnuje zkoumání místa (Praha 4), objektů, lidí...

Diskuze, prezentace vlastních prací