Rozpis dodatečných zkoušek srpen/září 2022

Vzdělávání / 10. 7. 2022 /

Podzimní termíny maturitní zkoušky byly stanoveny na 31. srpna od 14 hodin (praktická zkouška z tvorby) a čtvrtek 8. září od 10 hodin (ústní maturitní zkoušky).

Opravný termín absolutoria je stanoven na 8. září od 9 hodin.

Ostatní dodatečné zkoušky proběhnou v těchto termínech:

český jazyk a literatura - 25. srpna ve 14.30
anatomie - 25. srpna v 15.30
osobnostně-kulturní rozvoj - 26. srpna v 10.00
základy managementu a produkce - 26. srpna v 11.00
základy společenských věd - 26. srpna v 11.45
dějepis - 29. srpna ve 14.00
dějiny tance a divadla - 30. srpna ve 14.00
francouzský jazyk - 31. srpna v 9.00
pilates - 1. září v 11.00
jóga - 2. září v 12.00
dějiny výtvarného umění - 5. září v 16.00
lidový tanec - 6. září v 10.30
tvorba - 7. září v 17.00
dějiny hudby - 8. září v 12.00
bojové umění - 9. září v 8.00
drama - 12. září v 14.45
současná taneční technika za 2. ročník - 12. září v 8.15
úvod do klasického tance za 1. ročník - 13. září v 8.00
úvod do klasického tance za 2. ročník - 13. září v 8.20
improvizace - 14. září v 11.30 (Karlín)
Duncan taneční technika - 19. září v 10.30
zpěv - 23. září v 12.10 (Karlín)
hudební nauka - 27. září v 8.00 (Karlín)

Pokud není uvedeno jinak, zkoušky proběhnou v budově v Braníku.