Proudění

Zajímavosti / 20. 5. 2022 / Jan Malík

Velký zájem byl o tradiční Muzejní noc v kutnohorské galerii GASK 20. května. Studentky 2. ročníku byly její součástí a v rámci vlastní tvorby doplňovaly svými obrazy pohybu komentovanou prohlídku výstavy Metasystémy Adély Matasové. Vrcholem večera, který sledovaly desítky návštěvníků, byl roztancovaný prostor u outdoorové monumentální instalace Dešťová stěna IV., která je novým a stálým dílem v expozici.

Pro téměř celý 2. ročník se jednalo o první příležitost tohoto směru v rámci studia - tvůrčí autorské gesto tanečníka v dialogu s jiným uměleckým žánrem v nedivadelním galerijním a také exteriérovém prostředí, tedy mimo divadelní jeviště. 

Na umělecké spolupráci pod názvem PROUDĚNÍ - obrazy pohybu se s kurátorkou výstavy Veronikou Marešovou podíleli naši pedagogové Lea Švejdová, Veronika Šimková, Dagmar Chaloupková, Honza Malík s hudebním doprovodem Anny Štěpánové. Kromě této společné zkušenosti je výsledkem také možnost návazného setkání s Adélou Matasovou v Domu umění v Ostravě, kam se výstava v létě přestěhuje.