Projekt Umělecko-pedagogický rozvoj Konzervatoře Duncan Centre prostřednictvím Šablon

Vzdělávání / 1. 2. 2018 /

Od 1. února 2018 do 31. ledna 2020 konzervatoř řeší projekt OP VVV Umělecko-pedagogický rozvoj Konzervatoře Duncan Centre prostřednictvím Šablon, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008169.

Projekt je zaměřen na posílení spolupráce mezi učiteli (tandemová výuka), jejich spolupráci s odborníky z praxe, na postupné zavádění metody CLIL do školy. Ve škole působí koordinátor spolupráce se zaměstnavateli. Jedna aktivita je zaměřena na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem (doučování).