Projekt Rozvoj Konzervatoře Duncan centre prostřednictvím projektu Šablony OP JAK

Vzdělávání / 1. 11. 2022 /

Od 1. listopadu 2022 škola řeší projekt Rozvoj Konzervatoře Duncan centre prostřednictvím projektu Šablony OP JAK.

Díky projektu ve škole od 1. listopadu působí na 0.1 úvazku školní psycholožka. Je to velká podpora nejen pro žáky školy, ale také pro pedagogy, kteří s ní mohou konzultovat případné obtíže žáků.

Z projektu bude také podpořena pozice koordinátora spolupráce se zaměstnavateli, díky níž se škole daří udržovat kontakt s potenciálními zaměstnavateli absolventů. Koordinátor zajišťuje setkání žáků se zaměstnavateli, organizuje kulaté stoly pro pedagogy, iniciuje diskuzi o aktualizaci školního vzdělávacího programu.

V rámci projektu budou mít zaměstnanci školy možnost absolvovat další vzdělávání, stáže nebo také jazykovou přípravu. 

Z projektu bude také podpořeno využívání inovativních metod ve výuce. Podporována bude například tandemová výuka nebo spolupráce s odborníky z praxe, které byly v předešlém období velmi úspěšně realizovány z jiných evropských projektů.