Proč bychom si netančili 2024

Zajímavosti / 31. 1. 2024 /

Soutěž pro neprofesionální tanečníky současného tance ve věku od 6–26 let

Smetana nebyl jen zakladatelem české národní hudby, ale také vyhlášeným tanečníkem a mnoho tanečních prvků se vyskytuje i v jeho hudbě. Proto se pod hlavičkou projektu Smetana200 kromě řady hudebních akcí uskuteční též mimořádná celonárodní soutěž, určená tanečníkům ve věku od 6 do 26 let.

Soutěž je otevřena souborům i jednotlivcům, kteří vytvoří a nastudují vlastní choreografie v rozsahu 4–6 minut na polky Bedřicha Smetany v jejich původní podobě nebo v jakékoliv klasické i neklasické autorské úpravě. Účast v soutěži je bezplatná.

Krajské kolo v Praze se uskuteční 3. - 4. února 2024, vítězové budou vyhlášeni 2. března 2024 - v den 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

Finále soutěže se uskuteční 11. května 2024 v Praze. V červnu vystoupí jeho nejúspěšnější účastníci na galapřehlídce na festivalu Smetanova Litomyšl a na přehlídce Tanec, tanec v Jablonci nad Nisou v říjnu 2024. Absolutní vítěz soutěže získá také možnost vystoupit na celostátním festivalu ZUŠ OPEN 2024 a na dalších akcích pořádaných ZUŠ.

Porota je složená z předních českých a zahraničních odborníků, garantem soutěže je Eva Blažíčková. Partnery soutěže jsou ZUŠ Open, UR ZUŠ, MenART a NIPOS-ARTAMA, mediální partnerství projektu Smetana200 poskytuje Česká televize a Český rozhlas.