Přijímací zkoušky v náhradním termínu

7. 2. 2022 – 8. 2. 2022
KDC