Prezentace stáží 6. ročníku

Vzdělávání / 11. 3. 2019 /

V pondělí 11. března studenti 6. ročníku prezentovali spolužákům i pedagogům konzervatoře své poznatky a zkušenosti ze zahraničních stáží, které absolvovali v 1. pololetí tohoto školního roku.

Na čtyřech různých stanovištích tak poskytli mnoho podstatných informací, zajímavostí a postřehů, které nabyli na Fontys Dance Academy v Tilburgu, na Institutu del Teatre v Barceloně, na univerzitě ve Stavangeru, a na Escuela Profesional de Danza de Mazatlan v Mexiku. 

Diskuze se vedla i o koncepci a pojetí výuky současného tance na jednotlivých univerzitách.

Program proběhl v rámci řešení projektu Umělecko-pedagogický rozvoj Konzervatoře Duncan centre prostřednictvím Šablon,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008169.