Přednáška o Moving Station v Plzni

Vzdělávání / 25. 4. 2022 / Jan Malík

V pondělí 25. dubna absolvovali studenti 5. a  6. ročníku přednášku a krátkou debatu s dramaturgem, pedagogem, divadelníkem a kulturním aktivistou Romanem Černíkem. Ten je zároveň uměleckým šéfem a hybatelem mezioborových kulturních aktivit spojených se západočeským centrem současného umění Moving Station v Plzni. Řeč byla o vzniku této scény, jejím vývoji, důstojné rekonstrukci před sedmi lety a přerodu v respektovanou instituci, jedinou svého směřování a rozsahu v Plzeňském kraji. Moving Station v Plzni je důležité místo pro rozvoj současného tance mimo Prahu, místo pro umělecké rezidence a působení profesionálních umělců, místo, kam mohou směřovat v budoucnu i naši absolventi.