Podvečery na Duncanu s Pavlem Klusákem

Zajímavosti / 1. 10. 2021 /

Pavel Klusák pro studenty konzervatoře nachystal cyklus tří poslechových podvečerů současné, nezávislé a experimentální hudby, ve kterých studentům přiblíží výrazné principy dnešní a nedávné hudby, která rezonuje s tím, nač myslíme dnes i v blízké budoucnosti.

První poslechový večer byl věnován skladatelům, producentům a performerům, kteří myslí vedle hudby i na tělo, gesto, pohyb.