Oslavy 30 let Duncanu

Zajímavosti / 26. 9. 2022 /

Program oslav v říjnu a listopadu je k dispozici zde.

A jak proběhly oslavy 20. až 22. září?

Oslavy 30 let odstartovaly v úterý 20. září na pro konzervatoř tak významném dvorečku. Ten se tak znovu stal místem setkání kolegů současných i minulých, studentů, absolventů i přátel školy.

Po tanečním "otvíráku", který připravili budoucí maturanti pod vedením Romana Zotov-Mikshina, přivítal ředitel školy Petr Tyc významné hosty, z nichž nejvýznamnější byla zakladatelka školy Eva Blažíčková. Poděkoval jim za jejich přínos pro rozvoj konzervatoře i současného tance v České republice a promluvil o významu naší konzervatoře pro českou taneční scénu. Poté předal slovo Evě Blažíčkové, jež připomněla vizi, se kterou školu před 30 lety zakládala.

Následovalo promítání fotografií dvorního fotografa konzervatoř z let devadesátých a nultých Dragana Dragina. Napjatě očekávaný byl večer zakladatelky konzervatoře, ve kterém Eva Blažíčková v něm hovořila o sestrách Duncanových, Jarmile Jeřábkové, rozvoji českého duncanismu, o okolnostech založení školy, o projektu Špalíček i o své celoživotní práci. Na spolupráci při projektu Špalíček zavzpomínala také režisérka Olga Sommerová.

Středeční denní program byl sestaven na přání studentů - dopoledne proběhl workshop s Cyrkem La Putyka a odpoledne s Kristiánem Mensou. 

Středeční program pro studenty, pedagogy i veřejnost pokračovat v podvečerních a večerních hodinách. Nejprve proběhla velmi zajímavá debata s absolventy konzervatoře. Debatu moderovala Jana Bohutínská a Petr Tyc. Na jejím začátku Jana Bohutínská představila zajímavá zjištění z šetření, které realizovala mezi absolventy konzervatoře v roce 2016. Poté již předala slovo absolventům konzervatoře, kteří našli uplatnění v nejrůznějších oborech, v České republice i v zahraničí.

Absolventi se shodli, že je Duncan vybavil velkou schopností improvizovat, být otevřený různým cestám, hledat, zkoušet a nikdy se nevzdávat. Mluvili o začátcích, které pro některé z nich nebyly lehké, i o tom, že Duncan je životní styl a filozofie, nejen škola. 

 

Vyvrcholením středečního dne oslav byl první komponovaný večer, ve kterém své choreografie prezentovali současní studenti konzervatoře i její absolventi. 

Čtvrteční program byl věnován pohybové a taneční výchově. V rámci workshopů, které vedli absolventi Bára Látalová a Jan Bárta a současní pedagogové školy Marta Vodenková, Veronika Kacianová a Jan Malík, si studenti mohli vyzkoušet společnou improvizaci s dětmi ze základních uměleckých škol, nebo tanec v různých podobách (tanec a hra, tanec a fyzika, lidový tanec).

Program vyvrcholil druhým uvedením komponovaného večera, tanečním překvapením na dvorečku, v němž se představili současní studenti a pedagogové i absolventi školy. Celý program uzavřelo společné bubnování a taneční večírek.

Oslavy budou pokračovat vystoupeními a dílnami v několika městech republiky a vyvrcholí v Divadle Ponec 11. listopadu.