Organizace výuky od 24. května

Vzdělávání / 24. 4. 2021 /

Informace k organizaci výuky od 10. května

Od 24. května se vracíme k prezenční výuce praktických i teoretických předmětů.

Pro studenty je povinné být testován antigenním testem (Ag test) 1x týdně. Výuky se studenti mohou zúčastnit pouze v případě, že jejich Ag test je negativní. Testování proběhne podle rozpisu. Je nezbytné, aby se studenti na testování dostavili včas.

Testovací místo je pouze v budově v Branické ulici. Pokud student není ve výuce v den, kdy má být testován, je testován v den, kdy poprvé přichází do školy. Pokud v takový den probíhá výuka v Karlíně, musí si student zajistit testování v Braníku. Teprve poté může odjet do budovy v Karlíně. Do chvíle, kdy se student připojí do výuky, za něj škola nenese odpovědnost. Pokud student přijede do Karlína bez negativního Ag testu, nebude puštěn do výuky.

V případě individuální konzultace student není testován.

Postup testování studentů antigenními testy

 1. Testujeme podle předem daného rozpisu.
 2. Test probíhá samoodběrem, jeho vyhodnocení trvá 15 minut. 
 3. Test probíhá ihned po příchodu do školy. Testovacím místem je učebna T1.
 4. Student do školy vstupuje s respirátorem, červenými dveřmi z Branické ulice. Dezinfikuje si ruce a přechází do šatny, kde vyčká, až bude vyzvednut studijní referentkou. Pod jejím dohledem psi testovou tyčinkou provede samoodběr. 
 5. Student si po provedení samoodběru vydezinfikuje ruce a počká 15 minut na výsledek testu.  
 6. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné mít respirátor. Respirátor je možné odložit pouze na tanečním sále. Při opuštění tanečního sálu je třeba respirátor opět nasadit.

Konkrétní situace

 1. Jsem testován na internátu - škola již netestuje, internát předá studentovi  potvrzení o negativním výsledku testu, student ho předá Radce Machové.
 2. Přijdu do školy pozdě, mimo předem určený čas - hlásím se na recepci, kde dostanu instrukce k testování.
 3. Mám negativní antigenní test z odběrového místa poskytovatele zdravotních služeb - do školy vstupuji červenými dveřmi a předložím potvrzení o negativním Ag testu Radce Machové.
 4. Mám vlastní antigenní test - ve škole není možné testovat se vlastními testy, pouze testy, které poskytuje škola, takový test nebude uznán.
 5. Je-li výsledek Ag testu pozitivní - dostanu potvrzení o pozitivním antigenním testu, neprodleně odcházím domů, hlásím se praktickému lékaři, který mne odešle na PCR test. Je-li výsledek PCR testu pozitivní, obratem to hlásím škole (studijnímu oddělení).  

Výdej obědů

 1. V případě, že má student zájem o oběd, oběd si přihlásí standardním způsobem. Ve školní výdejně se řídí pokyny Pavly Svobodové (dezinfekce rukou, maximální počet strávníků v jídelně).
 2. Oběd může student konzumovat až poté, co se prokáže negativním výsledkem testování.
 3. Studenti přicházejí na oběd dle rozpisu.

PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021