Od září otevíráme Dětské taneční studio – laboratoř

Zajímavosti / 28. 6. 2022 /

Konzervatoř Duncan centre otevírá po krátké pauze své Dětské taneční studio: Kurzy taneční a pohybové výchovy pro děti. Pro následující školní rok 2022/2023 budou probíhat kurzy pro děti ve věku 3–12 let pod vedením Barbory Ptáčkové, absolventky KDC.

Na co se můžete v rámci dětského tanečního studia těšit?

Seznámíme vaše děti s taneční metodou Duncan, která přirozeně rozvíjí dětský taneční projev. Pomůžeme dětem objevit taneční improvizaci, která je jasnou součástí tanečního procesu a spolu s hudebním cítěním vede děti tanečním světem, ale i sám k sobě. Chceme děti provést kreativním světem, kde je hra a fantazie podpořena vědomou fyzickou tvorbou.

Otevíráme dětské taneční kurzy pro 3 věkové skupiny:

  • 3–5 let:        lekce 45 minut     (15.00–15.45)       2 970 Kč/pololetí*

  • 6–9 let:        lekce 60 minut     (15.50–16.50)       3 960 Kč/pololetí*

  • 10–12 let:     lekce 90 minut     (16.55–18.25)       5 940 Kč/pololetí*

*ceny jsou kalkulovány s ohledem na počet lekcí v daném pololetí (18 lekcí/pololetí).

Lekce budou probíhat každý čtvrtek v ZŠ Školní, Braník. 

Více informací je k dispozici zde.

Přihláška ke stažení