Ocenění v anketě Zlatá karabina

Zajímavosti / 12. 10. 2022 /

Srdečně gratuluji naší drahé zástupkyni Haně Moraové k dnešnímu druhému nejvyššímu ocenění v anketě Zlatá karabina pořádané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jde o ocenění udělované zástupcům ředitelů základních a středních škol. Velice si cením její práce! Výsledek ankety je důkazem, jak velké přízni svých kolegů se Hana těší. Děkuji všem, kteří to svým hlasem v anketě vyjádřili.

Petr Tyc

Laudatio na Hanu Moraovou k udělení Stříbrné karabiny v soutěži o nejlepšího zástupce ředitele školy za rok 2022

Paní doktorka Hana Moraová je kombinací dobrého člověka, skvělé manažerky, empatické terapeutky, schopné personalistky a zároveň hodné (ale přiměřeně přísné) maminky, která má své žáky opravdu ráda a která respektuje své kolegy. Dokáže velkoryse přehlédnout chyby ostatních, na sebe však zůstává přísná. Zároveň nás, učitele, inspiruje svým neustálým sebevzděláváním se v roli učitelky i manažerky. 

Rozvíjí pozitivní klima školy a ochotně si nachází čas na hovor s každým, kdo potřebuje být vyslechnut. Neučí předměty, ale žáky. Velmi dobře si uvědomuje, že získávání znalostí musí být provázáno s rozvojem dovedností. Není pro ni podstatné to, zda bude oblíbená, ale to, zda budou mít z jejího jednání prospěch druzí. Dovede žáky empaticky podpořit v náročnějších obdobích studia, která na konzervatoři přicházejí, neboť o ně má opravdový zájem. Nejsou pro ni pouhými dospívajícími korzujícími po chodbách. Pomáhá nalézat cesty, po kterých se máme vydat, aby žáci pociťovali úspěch a motivaci ke studiu a aby se ve škole cítili platní a respektovaní. Trpělivě jim vysvětluje důvody a smysl školních nařízení, obsahů předmětů a podob výuky. Zároveň je skvělou manažerkou, díky které škola šlape jako hodinky. Právě to ponejvíce přispívá k tomu, aby všichni do školy chodili rádi a zároveň měli podporu při své cestě k jejímu úspěšnému absolvování.

Vzorem pro nás, pedagogický sbor, je především svým entuziasmem, pracovitostí a respektem k našim názorům. Je to zástupkyně, která problémy řeší způsobem, který není populistický, ale smysluplný. Zároveň naslouchá názorům ostatních, diskutuje s nimi a společně hledá dobrá řešení. Neustále usiluje o zlepšování vzdělávání na naší škole. Hledá způsoby, jak přinášet do našich hodin inovace, shání finance na workshopy a na výuku s odborníky, facilituje zavádění inovativních výukových metod. Při vzájemných konzultacích s pedagogy uplatňuje respektující přístup, prostřednictvím otevřeného dialogu (nikoliv monologem z pozice nadřízeného) vede učitele k reflexi vlastní výuky a snaží se, abychom sami přišli na své silné stránky, které můžeme rozvíjet, a zároveň si dokázali popsat i ty aspekty výuky, na jejichž zlepšení bychom měli dále pracovat.

Za to vše jí náleží toto laudatio. Děkujeme.

Petr Gal a Karolína Mackenzie