Návštěva v galerii 8smička

pátek 9. 9. 2022, 9:00 – 13:00
Humpolec, 8smička

Studenti 2. ročníku s pedagogy Dagmar Chaloupkovou a Honzou Malíkem navštívili 9. září novou zónu pro umění 8smička, která sídlí v Humpolci a byla otevřena teprve před pěti lety. Seznámili se s místem, které se účelově a architektonicky zásadně proměnilo. Spolu s ředitelkou galerie prošli prostory ne pravidelně přístupné, jako sbírkovou expozici 7+1: byt sběratele a multifunkční sál využívaný i pro tanec. Z výkladu se dozvěděli historii místa a domu, podnět ke vzniku galerie a její poslání, zkušenosti z mezioborové spolupráce a směřování. Druhou částí programu byla prohlídka aktuální výstavy Reynek v dialogu (obsahující poezii a grafické dílo) a odborný komentovaný výklad. Bohuslav Reynek, překladatel, básník a grafik, byl pro většinu studentů umělcem, o kterém slyšeli poprvé. Čas v 8smičce byl završen individuálním pobytem a prohlídkou Reynkovy výstavy.

Galerie 8smička je kulturní centrum přestavěné z bývalé textilky a patří tak k několika podobným místům v regionech, která v tomto století změnily účel a hostí mnohdy také aktivity současného tance.