Moot Court

Vzdělávání / 13. 12. 2022 / Eliška Čulíková

Soudní síň je bojiště

Manželka (žalovaná): Jsem lehce nervózní, ale myslím si, že by naše manželství mělo pokračovat a mé zdraví by to nemělo ovlivnit.

Manžel (žalobce): Jsem velmi rozhořčen, protože jsem pro manželku udělal všechno, a ona mě přesto podvádí.

Advokáti žalované:
Jsme velmi dobře připraveni.

Advokáti žalobce:
Těšíme se, až bude druhá strana totálně rozdrcena.

V pátek 9. 12. 2022 jsme se my, žáci 3. ročníku, sešli před Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze plni očekávání a předem připraveni na soudní proces. Moot court (simulované soudní řízení), soustředěný na právně složité případy, byl toho dne v podobě civilní jurisdikce sporné. V naší režii byl případ sporného rozvodu manželů Švecových. S doprovodem jsme se tedy vydali ohromnou fakultou do určené místnosti, soudci a advokáti oblečeni do talárů. Usadili jsme se na stanovená místa a proces mohl být zahájen.

Nahlédnutí do samotného procesu:
Manželka je v insolvenci, závislá na podpoře. Manžel si myslí, že jejich manželství nemá budoucnost. Ona ho stále miluje, myslí si, že kdyby se rozvedli, nedopadlo by to dobře. On se cítí být podveden. Manželka namítá, že odešel, protože se zalekl toho, co by pro ni musel vzhledem k její nesoběstačnosti udělat. Jeden ze svědků se vyjadřuje, že je manželka po operaci zlá, hotové neštěstí.

„Klid v soudní síni!“
Strana žalobce znovu agresivně namítá a často bez vyzvání reaguje na každé vyjádření druhé strany.
„Mluvte k soudu!“
Příliš sugestivní otázka by měla být zamítnuta.
„Za vaše chování jste měli být vykázáni ze soudní síně!“
Je to důkazní břemeno, musíte se doložit. – „Máte skutečnosti za prokázané?“
„Soud uděluje pokutu oběma stranám za nedodržení oslovení a skákání do řeči.“

„Opusťte jednací síň.“

Následovalo vyčkávání na rozhodnutí soudců. Budou manželé ve výsledku rozvedeni, či ne?
Komu byste fandili?

Přes to, že jsme se všichni plně vžili do svých přidělených rolí, byli nakonec, vzhledem k připravenosti a neodbytnosti advokátů strany žalobce, manželé Švecovi rozvedeni.
Po ukončení soudního řízení jsme reflektovali, jak se nám dařilo. Řešili jsme, co změnit v případných budoucích Moot Courtech a jak se zkušenosti ze simulovaného soudu hodí do života všedního.