Maturitní zkoušky již začaly

Vzdělávání / 4. 4. 2022 /

Maturitní představení proběhnou 28. a 29. dubna.

Didaktický test z anglického jazyka 2. května od 13 hodin. Didaktický test z českého jazyka 3. května od 8 hodin.

Ústní maturitní zkoušky:

Teorie hlavního oboru - 16. května
Český jazyk a literatura - 17. května
Dějiny tance, divadla a souvisejících oborů - 18. května
Anglický jazyk - 19. května