Marta Vodenková na konferenci Střed zájmu

Zajímavosti / 13. 11. 2018 /

V úterý 13. listopadu se Marta Vodenková zúčastnila konference Střed zájmu a s Marií Kinsky vystoupila s příspěvkem o projektu Škola tančí.

Cílem konference Střed zájmu: UMĚNÍ A ŠKOLA je zmapovat a představit dosavadní výsledky působení tvořivých uměleckých projektů na školách, sdílet dobrou praxi a definovat potřeby a cíle k dalšímu rozvoji spolupráce škol s umělci a pedagogy. Konference se konala v úterý 13. 11. 2018 v PONCI - divadle pro tanec a na MŠMT v Praze.

Spolupráce uměleckých organizací a základních škol má evidentní pozitivní dopady na jednotlivé žáky i třídní kolektivy. Aby tato spolupráce mohla pokračovat a dále se zkvalitňovat, je třeba zlepšit její podmínky. Umění, jeho techniky a metody, přinášejí komplexní benefity, které se odrážejí jak ve sféře učení, tak ve zdravém fyzickém a emočním zrání dětí a mládeže, v atmosféře tvorby a spolupráce, ve vyladění přátelských vztahů v kolektivu tříd. V neposlední řadě umělecké projekty obrozují energii a motivaci pedagogů, vracejí radost a pocit smyslu v jejich práci.

Jak zajistit stabilitu spolupráce škol a umělců a jak přejít od pilotních projektů k permanentní koncepční práci, která pomůže připravit žáky na výzvy budoucnosti? Na tyto otázky chce konference najít odpověď.

Dopolední blok se zaměřil na praxi. Ukázal, jak tanec dokáže obohatit školní vyučování, představil výsledky působení tanečních pedagogů na základních školách v rámci běžného vyučování či v rámci školních projektů

Vystoupili pedagogové základních škol, umělci a umělkyně, zástupci projektu Tanec školám (Tanec Praha) a Škola tančí (Se.S.TA).