Marco Torrice na Duncanu

Vzdělávání / 28. 10. 2018 /

V prvním únorovém týdnu v rámci programu Erasmus + konzervatoř navštívil choreograf a taneční pedagog Marco Torrice, který působí na Budapest Contemporary Dance Academy. Zajímavé workshopy vedl pro studenty 4., 5. a 6. ročníku.

Marco studoval filozofii na  univerzitě La Sapienza University v Římě. V té době se také začal intenzivně věnovat tanci a navštěvoval taneční hodiny a workshopy po celé Evropě (Adriana Borriello, Dominique Dupuy, Hervè Diasnas, Julyen Hamilton, Khosro Adibi, Vera Mantero...).

Roku 2006 se přestěhoval do Bruselu, kde začal studovat na slavné školy P.A.R.T.S.(Performing Arts Research and Training Studios), kterou absolvoval roku 2010. 

Již za studií se začal věnovat výzkumu, který vychází z improvizace a jehož cílem je zvyšovat vědomí vlastního těla, obohatit pohybový slovník a zkoumat různé přístupy k tanci. 

Pracoval pro celou řadu choreografů, např. HauertJerome Bell, a spolupracoval s maďarskou skupinou Hodworks a belgickými uskupeními Mossoux-Bontè a Rosas.

Roku 2011 vytvořil ve spolupráci s Martou Virag, která se věnuje výzkumu v oblasti neurovědy, sólo Me, Myself and I. Roku 2012 potom vytvořil choreografii Kitty, která byla vybraná na festival Aerowaves 2013. 

Od roku 2017 v rámci tance spolupracuje s umělci, herci a tanečníky z nejrůznějších oblastí. Práce s nimi ovlivnila vznik pedagogického přístupu k tanci nazvaného MELTING POT (tavící kotel). Jde o výuku tance postavenou na improvizaci, potkávání nejrůznějších tanečních stylů, komunit a kultur. Cílem je vytvořit prostor, ve kterém se mísí a prolíná tanec, kde tanečníci pracují s nejrůznějšími zdroji energie jako je radost, hlad, sexualita či společenské frustrace ... kde sdílejí svoji kreativitu ve vztahu k ostatním a hledají odpověď na to, jak vnímáme tanec, jak k němu přistupujeme a co si z něj odnášíme. 

Kromě kariéry tanečníka a choreografa se Marco věnuje pedagogické práci. Působí na různých tanečních školách, např. Budapest Contemporary Dance Academy,SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) a Tanzfabrik(Berlin).

Více informací o Marcu Torricem najdete zde