Lea Švejdová a Anna Štěpánová na zahraniční stáži v Tanzquartier

Zajímavosti / 7. 9. 2023 /

Na konci června se pedagožky konzervatoře Lea Švejdová a Anna Štěpánová zúčastnily zahraniční stáže ve vídeňské Tanzquatier. Stáž proběhla v rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.

V rámci stáže měly obě pedagožky možnost seznámit se s chodem této zahraniční instituce, diskutovat s kolegy, nahlédnout do jejich výuky. A samy pro tamní studenty připravily sérii tanečních dílen.

Své zkušenosti ze stáže sdílely s ostatními pedagogy školy.

Foto: Judita Stehlik, Tanzquartier Wien