Konečné pořadí uchazečů - přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Vzdělávání / 5. 2. 2024 /

Přijímací řízení bylo vyhodnoceno podle vyhlášených kritérií přijímacího řízení. Seznam uchazečů byl sestaven podle celkového počtu bodů, které uchazeč získal, podle splnění podmínky získání minimálního počtu bodů v každé dílčí zkoušce a minimálního počtu bodů pro postup do 2. dne přijímacího řízení.

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 je 20.

Upozorňujeme, že zveřejněný seznam slouží k informaci o tom, zda na základě svých výsledků v přijímacím řízení uchazeč uspěl nebo neuspěl. Nejedná se o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče.

Uchazeči jsou v seznamu uvedeni pod registračními čísly, která jim přidělila škola pro vykonání zkoušek. Po přihlášení uchazečů do elektronického systému DIPSY bude uchazečům přiděleno nové registrační číslo pro účely dalšího procesu přijímání.

*U osob, které splnily podmínky pro nekonání testu školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo českého jazyka (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR), proběhl podle § 20 odst. 4 školského zákona pohovor ověřující znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Pořadí v tabulce je u těchto osob stanoveno v režimu redukovaného přijetí.